Contributie

De contributie bedraagt € 99,-- per jaar en is als volgt opgebouwd:

Bedrag Te betalen per Bestemd voor Toelichting
       
€ 15,-- januari nieuw verenigingsjaar afdracht judobond CJJF hierdoor zijn de judoka's verzekerd, krijgen een bondsnummer en kunnen meedoen aan wedstrijden.
€ 21,-- per kwartaal lopende activiteiten betalen begin kwartaal